Na zajęciach czytelniczych w ramach DKK słuchaliśmy opowiadania Hanny Zdzitowieckiej pt. „Kto piękniejszy?”. Zajęcia poświęcone zostały poznawaniu rodzimych ptaków. Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w zabawie z książką O. Cosneau „Co porabiasz?”