Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC)

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) jako regionalne repozytorium cyfrowe koncentruje się przede wszystkich na gromadzeniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Małopolski i zabytków kultury narodowej, przechowywanych w małopolskich bibliotekach, instytucjach kultury oraz w prywatnych kolekcjach twórców regionalnych.