1 lipca 2021

Rodzina książką życia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni  po raz kolejny została beneficjentem programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Partnerstwo dla książki. Projekt pt. „Rodzina książką życia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 27200,00  zł ze środków Ministra  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz 7000,00 zł w formie dotacji celowej z Gminy Alwernia.

W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizuje szereg literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym 60 plus. Będą to m.in. spektakle teatralne dla najmłodszych, warsztaty, spotkania autorskie, konkurs i wystawa.

2 lipca 2020

Magia kolorów w książce i życiu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni  została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki. W 2020 roku Projekt pt. „Magia kolorów w książce i życiu” otrzymał dofinansowanie w kwocie 23800,00  zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz 6000,00 zł w formie dotacji celowej z Gminy Alwernia. W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizowała szereg literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym 60 plus. Były to m.in. spektakle teatralne dla najmłodszych, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy i wystawy. Dodatkowo projekt zakładał uczczenie przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia urodzin Jana Pawła II.

1 lipca 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

MGBP w Alwerni od kilku lat uczestniczy  w Programie Wieloletnim „Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowano go ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W 2020 r. MGBP w Alwerni otrzymała dotacje w wysokości 10760,00 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

1 sierpnia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

MGBP w Alwerni po raz kolejny uczestniczyła w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem Programu, było wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz zwiększenie liczby czytelników. Szczególny nacisk został położony na stały dopływ nowości wydawniczych. Projekt zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaW 2019 r. MGBP w Alwerni na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dotację w wysokości 11 330 zł. Środki te  przeznaczono na zbogacenie księgozbioru o literaturę dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych.

23 maja 2019

Medialna Moc Książki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w 2019 roku uczestniczyła w programie MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Medialna moc książki – cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 18900, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 7000,00 zł z Gminy Alwernia. Środki te pozwoliły na wszechstronną promocję książki poprzez spotkania autorskie ze znanymi osobami ze świata literatury, telewizji, radia i teatru. Ofertę skierowano do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym 60+. Projekt był realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

20 kwietnia 2019

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki

MGBP w Alwerni przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących–Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu biblioteka otrzymała zestaw 2 urządzeń:  Czytak Plus i Czytak NPN3 dla osób niewidomych  oraz słabowidzących. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku uzyskali łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

29 września 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w 2018 roku uczestniczyła w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa miał na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa w Polsce. W tym roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni otrzymała na ten cel dotację w wysokości 14.070 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

29 września 2018

Mała książka - wielki człowiek

Mała książka – wielki człowiek

MGBP w Alwerni bierze udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, który jest skierowany do dzieci  urodzonych w 2015 r., a realizowany przez Instytut Książki. Od września 2018 roku podczas odwiedzin w naszej bibliotece Mały Czytelnik otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni”, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

5 czerwca 2018

Niech połączy nas książka i historia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni od kilku lat otrzymuje dotacje z programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Niech połączy nas książka i historia-cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał w 2018 roku dofinansowanie w kwocie 19584,00 zł. Środki te pozwoliły zorganizować szereg imprez kulturalnych  inspirowanych literaturą historyczną m.in. spotkania autorskie, wykłady, konkursy, warsztaty. Tematem przewodnim wszystkich tych działań była książka, dzieje Polski oraz  historia lokalna, a celem promocja literatury historycznej i  regionalnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym seniorów 60+ . Projekt był realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

12 września 2017

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2017 r. dotację  w wysokości 14.000 zł. Program realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

21 marca 2017

Książka dobra na wszystko

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  w 2017 r. realizowała projekt  KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO, który w ramach programu „Partnerstwo dla książki” otrzymał dofinansowanie z MKiDN  w wysokości 24 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała projekt kwotą 6 tys. zł. Partnerami MGBP w Alwerni w realizacji projektu byli: Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Stowarzyszenie Alwernia Plus, Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”, Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty. Projekt miał na celu podkreślenie znaczenia biblioteki publicznej jako instytucji zaangażowanej w życie społeczne oraz kulturalne mieszkańców gminy. W ramach  otrzymanych środków MGBP w Alwerni wraz z partnerami zorganizowała ponad 20 literackich wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  W blokach tematycznych odbywały się m.in warsztaty, spotkania autorskie, poszukiwanie książek w lesie tzw. książkobranie (rodzaj gry miejskiej), II edycja Gminnego Dyktanda, wykłady, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy itp. Zwieńczeniem cyklu spotkań było Święto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej obchodzącej w 2017 roku jubileusz 70. lat powstania.

21 listopada 2016

Biblioteka dla każdego

W 2016 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  realizowała projekt „Biblioteka dla każdego…” złożony w programie Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Projekt MGBP został oceniony bardzo wysoko /druga pozycja w kraju/ i uzyskał dofinansowanie w wys. 30 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała nasz projekt kwotą w wysokości 6 tys. zł. W ramach środków zaplanowano zakup komputerów stacjonarnych i kolorową laserową drukarkę, by unowocześnić czytelnie internetowe w Alwerni i Kwaczale.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 r., jego nazwa nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin pisarza.

„Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line”.

6 września 2016

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2016 r. dotację  w wysokości 13.870 zł.
Program realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup literatury pięknej dla dorosłych, książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popularnonaukowych.