Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7,32-566 Alwernia.

2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail iod@mgbp.alwernia.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich , zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.