MGBP w Alwerni gromadzi literaturę piękną dla dzieci i dorosłych oraz uniwersalny księgozbiór niebeletrystyczny z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem:

•    nauk ekonomicznych (zarządzanie, marketing, bankowość, finanse) i prawa
•    nauk społecznych
•    podręczników akademickich
•    wydawnictw informacyjnych
•    encyklopedii
•    słowników
•    kompendiów wiedzy

Aktualnie księgozbiór MGBP liczy 27 237 egzemplarzy książek (stan na 31.12.2020 r.).

Biblioteka gromadzi także:

•    czasopisma lokalne
•    zbiory audiowizualne i multimedialne (stan na 31.12.2020 r. – 406 szt.)
•    regionalia

Zbiory regionalne to:

•    informatory, monografie i opracowania poświęcone Gminie Alwernia
     i miejscowościom powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego
•    regionalne czasopisma
•    bibliografie, foldery, przewodniki i mapy turystyczne
•    wycinki prasowe dot. Gminy Alwernia

Do najcenniejszych regionaliów należą:

Polaczek, Stanisław : Powiat Chrzanowski w Wielkim Księstwie Krakowskim : monografia historyczno- geograficzna. Chrzanów, 1914

Patelski, Józef : Wspomnienia wojskowe z lat 1823 – 1831. Wilno, 1921

Wyczawski, Hieronim Eugeniusz : Alwernia : dzieje klasztoru O.O. Bernardynów. Kraków, 1957

Samek,  Jan : Przewodnik po mieście Alwerni i okolicy. Kalwaria Zebrzydowska, 1995

Ciura, Franciszek : Kwaczała wieś w powiecie chrzanowskim : zarys dziejów i etnografii. Kraków, 2005

Ostrowski, Konstanty :  Rozkochów wieś nad Wisłą w powiecie chrzanowskim : zarys dziejów i etnografii. Babice ; Dąbrowa Górnicza, [1994?]