W dniu 21.04.2022 dzieci z Przedszkola w Alwerni odwiedziły Bibliotekę. Podczas zajęć wysłuchały opowiadania Hanny Zdzitowieckiej pt. „Kto piękniejszy?” i poznały wybrane ptaki zamieszkujące nasz kraj. Dowiedziały się również co oznacza przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Przekonały się, że nasze rodzime ptaki są równie piękne jak te egzotyczne.  Na zakończenie przedszkolaki wzięły udział w zabawie z książką O. Cosneau „Co porabiasz?”