Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni zakończyła realizację projektu „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych zarówno pracowników instytucji jak również dzieci i młodzieży  poprzez zorganizowanie interesujących oraz nowatorskich warsztatów, a także wyposażenie placówek biorących udział w przedsięwzięciu w sprzęt komputerowy.

Realizacja projektu odbyła się w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzone zostały zajęcia dla pracowników instytucji. Następnie w warsztatach online uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 10-16 lat. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni realizowała szkolenia z zakresu „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Wszystkie przeprowadzone działania miały na celu rozwój kreatywności i pasji młodych uczestników oraz zdobycie umiejętności przydatnych w szkole czy w przyszłości na rynku pracy.

Zwieńczeniem projektu było przekazanie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Alwerni 6 nowych laptopów o łącznej wartości 10 974 zł.