W ramach cyklu „Literatura naszych babć” odbyły się w poniedziałek 11 października br. zajęcia dydaktyczne z przedszkolakami z Grojca. Tematem wiodącym były słonie. Dzieci szukały różnic między słoniem afrykańskim, a indyjskim, opowiadały o ich zwyczajach, sposobie poruszania, oraz o przystosowaniu do warunków w jakich żyją. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawie ruchowej naśladującej zachowanie słoni i z zaciekawieniem słuchały wiersza Juliana Tuwima „Słoń Trąbalski”. W trakcie zajęć pokolorowano słonie, z których powstała wystawa pt. „Był sobie słoń” zdobiąca witrynę Biblioteki Publicznej w Grojcu.