Dnia 23 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z pisarzem, historykiem, publicystą Kacprem Śledzińskim. Organizatorami wykładu pt.:”II Wojna Światowa. Fakty i alternatywy” byli: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni i Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu.

Kacper Śledziński przedstawił swój dorobek pisarski oraz zdradził z jakich źródeł korzysta i w jaki sposób przygotowuje się merytorycznie do pisania książek. Jest autorem publikacji popularnonaukowych związanych z tematyką II wojny światowej, ale jego pole badań obejmuje też wojskowość polską i słowiańską wcześniejszych epok historycznych.

Główna część spotkania poświęcona była kampanii wrześniowej. Ze względu na rozpiętość tematu autor skoncentrował się na wybranych odcinkach frontu i analizował ważniejsze wydarzenia z września 1939 roku. Omówił położenie geopolityczne Polski z uwzględnieniem stosunków II RP z sąsiadami. Zdaniem autora historia polityczna XX wieku, a zwłaszcza II wojna światowa to szerokie pole do snucia hipotez i zabawy historią alternatywną ale też miejsce do rzetelnych badań historycznych. Sporo emocji wywoływały też tematy poruszane przez uczestników spotkania dot. m.in. Westerplatte, zagadkowych śmierci gen. George’a Pattona i gen. Władysława Sikorskiego oraz Armii Andersa.

Kacper Śledziński urodził się w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach rozpoczął współpracę z „Dziennikiem Polskim” oraz miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”. Napisał m.in. : „Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka”, „Cichociemni. Elita polskiej dywersji”, „Odwaga straceńców. Polscy bohaterowie wojny podwodnej”, „Tankiści. Prawdziwa historia czterech pancernych”, „Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa”, „W tajnej służbie. Wojna wywiadów w II RP”, ’Potop ’39. Szlak bojowy wrześniowych obrońców”.