Dnia 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z popularną aktorką teatralną i filmową, działaczką społeczną i założycielką Fundacji „Mimo wszystko” Anną Dymną.
Spotkanie prowadziła mieszkanka naszej gminy, znana skrzypaczka, kierownik muzyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Halina Jarczyk, która w imieniu wszystkich obecnych powitała gościa chlebem i solą.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać opowieści o dzieciństwie aktorki, młodości, studiach aktorskich i o ludziach, którzy byli i są jej szczególnie bliscy. Dużo czasu poświęciła pracy aktorskiej, która wymagała od niej ogromnego poświęcenia i odporności na stres.
Często podkreślała, że życie ją zahartowało, nauczyła się je cenić, ale też nieść pomoc słabszym i i potrzebującym wsparcia. Jej wielką miłością, wymagającą ogromnego zaangażowania jest Fundacja „Mimo wszystko”, która działa na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania szczególnie byli ciekawi niespodziewanych wydarzeń czy „wpadek” z planów filmowych i teatralnych. Nie zabrakło wspomnień związanych z kręceniem filmów „Nie ma mocnych”, czy „Barbary Radziwiłłówny”. Na zakończenie spotkania ustawiła się długa kolejka po autograf i pamiątkowe zdjęcie.
Dla zgromadzonej licznie publiczności wydarzenie to było kolejną okazją do spotkania na gruncie lokalnym tak znamienitą osobę ze świata kultury.

Dziękujemy Samorządowemu Ośrodkowi Kultury za pomoc techniczną, a Panu Kazimierzowi Krańskiemu za wykonanie zdjęć.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.