12.11.2021 r. odbyło się podsumowanie projektu „Rodzina książką życia”, realizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Alwerni. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 27200,00 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 7000,00 zł w formie dotacji celowej z Gminy Alwernia.

W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizowała szereg literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym 60 plus. Były to m.in. spektakle teatralne dla najmłodszych, warsztaty, spotkania autorskie, konkurs plastyczny i wystawa. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu przypomniano i omówiono w prezentacji multimedialnej.

Dyrektor MGBP w Alwerni Elżbieta Jarczyk podziękowała za współpracę i ogromne zaangażowanie w realizacji projektu Partnerom: Stowarzyszeniu na Rzecz Poręby Żegoty, Stowarzyszeniu Młoda Alwernia, Stowarzyszeniu Seniorzy Alwerni, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Alwerni, Kołu Emerytów i Rencistów w Regulicach, Radzie Seniorów oraz Referatowi Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu UM w Alwerni. Specjalne podziękowania złożyła Pani Burmistrz Gminy Alwernia Beacie Nadziei – Szpili za wsparcie finansowe projektu, współpracę i życzliwość.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych spotkaniach i warsztatach. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt „Rodzina książką życia”.

Prezentacja z projektu „Rodzina książką życia”