29 grudnia 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia”, realizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Alwerni. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 37 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz  12 500  zł z Gminy Alwernia.

W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizowała szereg  literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Były to m.in. spotkania literackie i teatralne, warsztaty literackie, salony poezji, konkurs, wystawa. Tematem przewodnim wszystkich działań była głównie poezja. Oprócz poezji w Gminie Alwernia zagościł również teatr, muzyka i literatura.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu przypomniano i omówiono w prezentacji multimedialnej.

Dyrektor MGBP w Alwerni Elżbieta Jarczyk szczególne wyrazy wdzięczności złożyła Pani Halinie Jarczyk, dzięki której udało się zaprosić do Alwerni wielu znanych i lubianych osób ze świata kultury oraz zorganizować niezapomniane salony poezji. Specjalne podziękowania otrzymała Pani Burmistrz Gminy Alwernia Beata Nadzieja – Szpila, Kazimierz Krański oraz Monika Bachowska.

Pani Dyrektor podziękowała również za współpracę i ogromne zaangażowanie w realizacji projektu Partnerom: Stowarzyszeniu na Rzecz Poręby Żegoty, Stowarzyszeniu Młoda Alwernia, Stowarzyszeniu Seniorzy Alwerni, Stowarzyszeniu Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały, Kołu Gospodyń Wiejskich „Porębianie”, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Alwerni, Radzie Gminy Alwernia oraz Referatowi Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu UM w Alwerni.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych spotkaniach, warsztatach i konkursach.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia”.