MGBP w Alwerni zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja rodzina”.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w następujących kategoriach:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych
– dzieci z klas 4-6 ze szkół podstawowych
– młodzież z klas 7-8 ze szkół podstawowych
– dorośli.

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne związane z tematyką konkursu do dnia 29.10.2021 r. na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia osobiście lub pocztą z dopiskiem „Moja rodzina”. Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami plastycznymi (kredki, flamastry, akwarele, pastele, collage itp.) w formacie nie większym niż A3. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową, która na odwrocie powinna zawierać uzupełnioną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Wyniki zostaną ogłoszone do 12.11.2021 r. na stronie www i Facebooku Biblioteki.

Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Rodzina książką życia”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU