Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 461,00 zł w ramach programu „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego
dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1,
Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0″
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025