28 kwietnia Biblioteka w Kwaczale gościła przedszkolaków. W czasie zajęć dzieci wysłuchały opowiadania pt. „O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie”, autorstwa L. Krzemienieckiej. Stało się ono podstawą do rozmowy na temat wiosny i jej zwiastunów. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat wiosennych kwiatów, ptaków przylatujących do Polski oraz zmian zachodzących w przyrodzie. Na zakończenie przedszkolaki pokolorowały postać Krasnala Hałabały.