W dniu 21.10.2022 w Szkole Podstawowej w Kwaczale miał miejsce wykład Pani Moniki Bachowskiej pt. „Kapitan Józef hr. Patelski na tle powstań narodowowyzwoleńczych”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 6 – 8 Szkoły Podstawowej w Kwaczale oraz Szkoły Podstawowej w Alwerni. Wykład odbył się w ramach projektu „Kapitan Józef hr. Patelski z Kwaczały patriota, bohater walk o niepodległość”, realizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Alwernia. Jego głównym celem jest upamiętnienie postaci bohatera, który zapisał się na kartach historii kraju oraz lokalnej społeczności. W trakcie prelekcji, której towarzyszyła prezentacja multimedialna, Pani Monika Bachowska przybliżyła młodzieży postać Józefa Patelskiego – uczestnika powstań narodowych, działacza Towarzystwa Dobroczynności i krzewiciela oświaty oraz kultury. Uczniowie mieli również okazję obejrzenia Izby Pamięci poświęconej życiu i działalności Józefa Patelskiego.