We wrześniu nasza Gmina jest organizatorem wydarzeń z cyklu „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom”. W ramach tego cyklu 22 września 2021 r. w Grojcu odbył się wykład pt. „Działalność Armii Krajowej w okresie okupacji”, który wygłosił historyk, pracownik działu edukacji i promocji Muzeum AK im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie Mirosław Brach. Przedstawił on cele, organizację oraz różnorodność działań AK: wywiad, kontrwywiad, dywersję, pozyskiwanie broni, akcje odwetowe za terror stosowany wobec Polaków itd. Wykład został uzupełniony multimedialną prezentacją, zawierającą unikatowe dokumenty i fotografie z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Prelegent z Muzeum Armii Krajowej przybył do Grojca na zaproszenie Burmistrz Gminy Alwernia Beaty Nadziei-Szpili oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Rogalskiej w Alwerni.