W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Alwernia, 9 listopada 2021 r. odbył się spektakl słowno-muzyczny pt.: Ścieżka obok drogi” o życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu aktorki Ewy Dałkowskiej, z oprawą muzyczną Dominika Rosłona, muzyka jazzowego, kompozytora i pianisty.

Wydarzenie zostało przygotowane na podstawie wspomnień Kazimiery Iłłakowiczówny, która była w latach 1926 – 1935 osobistą sekretarką Józefa Piłsudskiego. Jej publikacja pt.: „Ścieżka obok drogi”, doczekała się trzech wydań w okresie międzywojennym ( w latach 1938-1939), a po wojnie ukazało się jedno wydanie – reprint w 1989 roku. Barwna opowieść ukazała postać Marszałka Piłsudskiego jako zwykłego człowieka i wielkiego męża stanu.

Aktorka przeczytała również fragment wspomnień z ostatnich godzin życia Gabriela Narutowicza pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu wzięła udział Pani v-ce Burmistrz Gminy Alwernia Danuta Głownia oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Alwernia.