W zbiorach MGBP w Alwerni dostępna jest książka pt. „Tajna organizacja nauczycielska : działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945”.

W publikacji zamieszczono rozdział  ”Dla Ciebie, Ojczyzno!”, w którym przedstawiono tajną działalność oświatową Stefana i Feliksy Krzemień. Autorem artykułu jest córka Państwa Krzemień – Maria Mąsior, która otrzymała za niego wyróżnienie w konkursie pt. „Pamięć i upowszechnianie wiedzy o tajnym nauczaniu” ogłoszonym przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajową Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Feliksa i Stefan Krzemień w okresie II wojny światowej poświęcili się tajnemu nauczaniu w Daleszycach. W 1945 roku podjęli pracę w Szkole Podstawowej w Okleśnej. Stefan Krzemień został kierownikiem szkoły, a Feliksa Krzemień nauczycielką. W 1958 roku dzięki ich staraniom powstała w Okleśnej Biblioteka Publiczna. Pracowali społecznie na rzecz lokalnej społeczności, angażując się w elektryfikację wsi, wybudowanie drogi oraz nowej szkoły. Po śmierci Stefana Krzemienia funkcję dyrektora szkoły pełniła Feliksa Krzemień. Na emeryturze do roku 1990 prowadziła Bibliotekę Publiczną, popularyzując czytelnictwo i biorąc udział w życiu kulturalnym Okleśnej.

W swojej publikacji Maria Mąsior zawarła unikalne relacje, prowadzących tajne nauczanie, Feliksy i Stefana Krzemieniów, wspomnienia innych uczestników wydarzeń oraz własne, oryginalne dokumenty, zdjęcia, dotyczące tego okresu. Opisała  działania  swoich rodziców w celu podtrzymania świadomości narodowej swoich wychowanków, zapewnienia im wysokiego poziomu edukacji, co było istotnym elementem oporu wobec Niemców, którzy dążyli do tego, aby pozbawić dzieci i młodzież polską dostępu do nauki.