30 listopada 2023 w sali nr 5 UM w Alwerni odbyło się spotkanie z duchownym,  publicystą, pisarzem i poetą ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zaleskim. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia”.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest duchownym rzymskokatolickim i ormiańskim,  duszpasterzem osób niepełnosprawnych, prezesem Fundacji im. Brata Alberta i działaczem społecznym. Jest również autorem wielu książek, artykułów i tomików poezji. Zajmuje się historią, głównie Kresów Wschodnich i aktywnie działa w środowisku kresowiaków.

Podczas spotkania opowiadał o swoich ormiańskich korzeniach, studiach oraz o służbie wojskowej, którą odbył jako kleryk seminarium duchownego. Gość w swych opowieściach sięgnął do początków działalności Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Opowiadał o pracy z podopiecznymi min. o terapiach zajęciowych, warsztatach terapeutycznych czy  pracy w ogrodzie. Nawiązał również do współpracy z Anną Dymną.

W trakcie spotkania zebrani dowiedzieli się także o działalności opozycyjnej ks. Tadeusza, prześladowaniach przez SB oraz o staraniach zmierzających do ekshumacji i godnego pochówku ofiar ludobójstwa Polaków zamordowanych na Kresach. Mimo poważnej tematyki, spotkanie przebiegało w bardzo pogodnej atmosferze, gdyż było przeplatane żartobliwymi opowiastkami i humorem. Na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia każdy uczestnik mógł nabyć książki autorstwa ks. Tadeusza oraz otrzymać autograf.

Serdecznie dziękujemy Samorządowemu Ośrodkowi Kultury za pomoc techniczną w organizacji spotkania, a Panu Kazimierzowi Krańskiemu za piękne zdjęcia.