Dnia 25.10.2023 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. Moniką Bachowską, podczas którego miała miejsce promocja jej najnowszej książki pt. „Alwernia historia znana i nieznana”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII SP w Alwerni, którzy mieli okazję posłuchać o kulisach powstania książki i poznać kilka ciekawostek dotyczących tego regionu.
Autorka wspomniała, że zbieranie materiałów do książki było niezwykłą przygodą bowiem, poznawanie dziejów Alwerni nierozerwalnie wiązało się z poznawaniem losów jej przodków, którzy przez lata aktywnie uczestniczyli w życiu miasta.

Publikacja Alwernia historia znana i nieznana” oparta jest na licznych materiałach źródłowych, ale jak sama autorka mówi „nie jest typową monografią”. Głównym celem powstania książki było przybliżenie dziejów miasta wszystkim zainteresowanym – nie tylko historykom. Treść książki uzupełniają zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów muzealnych i prywatnych archiwów mieszkańców Alwerni.

Pani Monika Bachowska jest mieszkanką Alwerni, absolwentką filologii polskiej i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką licznych artykułów o tematyce historycznej i kilku książek, m.in. „Kresów”, „Świętych w historii Polski” i opowieści biograficznych poświęconych Andrzejowi Boboli, św. Franciszkowi z Asyżu Władysławowi z Gielniowa, Piotrowi Skardze i księciu śląskiemu Henrykowi Pobożnemu. W tym roku wydała również książkę dla dzieci pt. ”To nie bajka : czyli jak to z Alwernią było…”, która składa się z 20 opowieści dot. wydarzeń, mających miejsce na naszym terenie.
Promocja książki „Alwernia historia znana i nieznana” odbyła się w ramach projektu „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Alwernia.