Podczas lutowego spotkania członków DKK omawialiśmy książkę Zofii Turowskiej pt.: „Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką”. Było to uzupełnienie obrazu znanej z serialu telewizyjnego słynnej, polskiej poetki, autorki popularnych i licznych tekstów piosenek. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fragmenty niepublikowanych dotąd jej pamiętników, listów, oraz rodzinnych fotografii poetki.