Kwietniowe spotkanie DKK dla dorosłych poświęciliśmy książce Magdaleny Majcher pt.”Obca Kobieta”. Autorka w wielu swoich utworach podejmuje społecznie ważne tematy, gdzie niejednokrotnie decyduje za człowieka ślepy los. „W obcej kobiecie” występuje trudna relacja matki i córki bez więzi krwi. Ta poruszająca powieść skłania do wielu refleksji nad życiem i nad tym jak nim kierujemy, i jakie z tego wynikają konsekwencje.