XX Tydzień bibliotek był doskonałą okazją do zajęć z dziećmi w ramach DKK w Alwerni. Czytaliśmy opowiadanie Roccio Bonilla pt.: „Największa na świecie wieża z książek” Rozmawialiśmy o roli wyobraźni,  mocy czytania i o marzeniach, które się spełniają za sprawą dobrej książki.