MGBP w Alwerni zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka i ja w podróży”.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w następujących kategoriach:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych
– dzieci z klas 4-6 ze szkół podstawowych
– młodzież z klas 7-8 ze szkół podstawowych
– dorośli.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej okładkę lub ilustrację do ulubionej książki, którą najchętniej zabieramy w podróż.  Prace należy dostarczyć do dnia 02.12.2022 r. na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia osobiście lub pocztą z dopiskiem „Książka i ja w podróży”. Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami plastycznymi (kredki, flamastry, akwarele, pastele, collage itp.) w formacie nie większym niż A3. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową, która na odwrocie powinna zawierać uzupełnioną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do regulaminu. W metryczce należy również podać autora i tytuł książki, której dotyczy praca plastyczna.
Wyniki zostaną ogłoszone do 09.12.2022 r. na stronie www i Facebooku Biblioteki.

Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Biblioteczne podróże małe i duże”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU