12.06.2023 odbył się konkurs o tytuł Młodzieżowego Burmistrza Gminy Alwernia realizowany w ramach projektu  „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Alwerni, Brodłach, Grojcu, Kwaczale, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach.

Konkurs składał się z czterech etapów. Na wstępie każda ze szkół przedstawiła się, zaprezentowała swoje hasło oraz transparent. Kolejnym zadaniem był test wiedzy dotyczący ciekawostek historycznych, walorów przyrodniczo – turystycznych Gminy Alwernia. Następnie lider każdej grupy zaprezentował przygotowane przez siebie wystąpienie. Ostatnim zadaniem była prezentacja artystyczna zespołu.

Konkurencje oceniała komisja konkursowa w składzie:

  1. Pan Jan Rychlik burmistrz gminy Alwernia w latach 2002- 2014
  2. Pani Zofia Grondalczyk prezes Stowarzyszenia na rzecz Poręby Żegoty
  3. Pani Katarzyna Knapik sekretarz Gminy Alwernia
  4. Pan Henryk Kędziora prezes Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały oraz radny Rady Miejskiej
  5. Pan Adam Opak członek zarządu Stowarzyszenia Seniorzy Alwerni
  6. Pani Monika Bachowska historyk i autorka książek o Alwerni
  7. Pan Marek Skowronek członek zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury

Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością i ogromną wiedzą. Tytuł Młodzieżowego Burmistrza Gminy Alwernia zdobyła Maja Taborska ze Szkoły Podstawowej w Kwaczale. Zwycięska drużyna wraz z Panią Burmistrz Beatą Nadzieją Szpilą będzie reprezentować Gminę podczas Dni Alwerni.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy Pani Burmistrz Beacie Nadziei – Szpili za ufundowanie nagrody specjalnej – wyjazdu do Sejmu RP. Dziękujemy dyrektorom i  opiekunom konkursu w poszczególnych szkołach. Dziękujemy również  referatom oświaty i promocji za pomoc w organizacji konkursu,  Samorządowemu Ośrodkowi Kultury  i  panu informatykowi UM za pomoc techniczną.

Konkurs odbył się w ramach projektu „Literackie spotkania (i nie tylko…) w Gminie Alwernia” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.