Dnia 13 lipca 2022 członkowie DKK dla Dorosłych dyskutowali nad fragmentami książki W. Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”. Poznano rys biograficzny autora oraz dyskutowano nad zmianami zachodzącymi na polskiej wsi oraz tradycjach, które się jeszcze kultywuje. Było to spotkanie przygotowawcze do mającego się odbyć w sierpniu monodramu Andrzeja Roga przygotowanego na podstawie wyżej wymienionej książki Wiesława Myśliwskiego.