W marcu br., w ramach DKK dla dzieci czytaliśmy wzruszające opowiadanie B. Timmsa pt. ”Gdzie mieszka szczęście”. Jest to piękna historia o trzech myszkach, które poznały czym jest szczęście oraz co naprawdę w życiu się liczy i ma prawdziwą wartość.