Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) jako regionalne repozytorium cyfrowe koncentruje się przede wszystkich na gromadzeniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Małopolski i zabytków kultury narodowej, przechowywanych w małopolskich bibliotekach, instytucjach kultury oraz w prywatnych kolekcjach twórców regionalnych.

Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej Przełom (roczniki: 2006-2010)

Kwartalnik Kronika Chrzanowska (roczniki: 1991-1995, 2005-2010)

Alchemik (roczniki: 1972, 1975-2010)

Stanisław Polaczek : Powiat chrzanowski w W.Księstwie Krakowskim : monografia

Mapa powiatu chrzanowskiego z 1914 roku.

Mała Ojczyzna