Uczestnicy spotkań DKK chętnie czytają reportaże. I tym razem omawialiśmy książkę o toczących się konfliktach zbrojnych i o życiu w ich cieniu. W reportażu „Widziałam”  Marii Wernikowskiej, mamy zbór kilku takich historii z różnych miejsc świata ogarniętych zarzewiem ognia. Jest więc Afganistan, Czeczenia, czy była Jugosławia. Wśród przyczyn konfliktu przewija się cały ogrom nieszczęść ludzkich, którym przyszło żyć  w piekle, które im ufundowali politycy.