Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Rogalskiej w Alwerni jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy Alwernia na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych i czytelniczych użytkowników placówek bibliotecznych w Gminie, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania bogatych zbiorów bibliotek. Ważnym elementem misji MGBP w Alwerni jest również promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną.

Dla realizacji tej misji, Biblioteka stawia przed sobą następujące cele:
• Promowanie książki i czytelnictwa
• Lepszą, zindywidualizowaną obsługę klientów
• Pomoc w zdobywaniu wykształcenia, zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji
• Tworzenie warunków do kulturalnego spędzenia czasu
• Utrzymywanie i rozwój źródeł informacji oraz infrastruktury informatycznej i technicznej
• Współpracę z instytucjami kultury i innymi instytucjami działającymi na terenie Gminy
• Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez pisanie projektów
• Zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania