W 2019 roku MGBP w Alwerni wzięła udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Celem Programu, było wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz zwiększenie liczby czytelników. Szczególny nacisk został położony na stały dopływ nowości wydawniczych. W 2019 r. MGBP w Alwerni na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dotację w wysokości 11 330 zł. Środki te  zostały przeznaczone na zbogacenie księgozbioru o literaturę dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych.

 23.05.2019

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Medialna moc książki – cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 18900, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 7000,00 zł z Gminy Alwernia. Środki te przeznaczono na wszechstronną promocję książki poprzez spotkania autorskie ze znanymi osobami ze świata literatury, telewizji, radia i teatru. Oferta skierowana została do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym 60+. Projekt był realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

 

 

 


20 kwiecień 2019

MGBP w Alwerni przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących–Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu biblioteka otrzymała zestaw 2 urządzeń: Czytak Plus i Czytak NPN3 dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku uzyskali łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

 


29 wrzesień 2018

W 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni uczestniczyła w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W tym roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni otrzymała na ten cel dotację w wysokości 14.070 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczono  na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.


29 wrzesień 2018

MGBP w Alwerni uczestniczyła w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, który był skierowany do dzieci  urodzonych w 2015 r., a realizowany przez Instytut Książki. Od września 2018 roku podczas odwiedzin w naszej bibliotece Mały Czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni”, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Kampania społeczna „Mała książka-wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

05 czerwiec 2018

 

W ramach programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Niech połączy nas książka i historia-cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał  w 2018 roku dofinansowanie w kwocie 19584,00 zł. Środki te pozwoliły zorganizować szereg imprez kulturalnych  inspirowanych literaturą historyczną m.in. spotkania autorskie, wykłady, konkursy, warsztaty. Tematem przewodnim wszystkich tych działań była książka, dzieje Polski oraz  historia lokalna, a celem promocja literatury historycznej i  regionalnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym seniorów 60+ . Projekt był realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

 

 


12 wrzesień 2017

w 2017 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek otrzymała  dotację  w wysokości 14.000 zł. Program realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

21 marzec 2017 r.

 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  realizowała w 2017 r. projekt  KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO, który w ramach programu „Partnerstwo dla książki” otrzymał dofinansowanie z MKiDN  w wysokości 24 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała projekt kwotą 6 tys. zł. Parterami MGBP w Alwerni w realizacji projektu byli: Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Stowarzyszenie Alwernia Plus, Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”, Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty. Celem projektu było podkreślenie znaczenia biblioteki publicznej jako instytucji zaangażowanej w życie społeczne oraz kulturalne mieszkańców gminy. W ramach  otrzymanych środków MGBP w Alwerni wraz z partnerami zorganizowała ponad 20 literackich wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  W blokach tematycznych odbywały się  m.in warsztaty, spotkania autorskie, poszukiwanie książek w lesie tzw. książkobranie (rodzaj gry miejskiej), II edycja Gminnego Dyktanda, wykłady, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy itp. Zwieńczeniem cyklu spotkań było Święto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej obchodzącej w 2017 roku jubileusz 70. lat powstania.

 

 21 listopad 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w 2016 roku realizowała projekt „Biblioteka dla każdego…” złożony w programie Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. 

Skierowany był  on do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Projekt MGBP został oceniony bardzo wysoko /druga pozycja w kraju/ i uzyskał dofinansowanie w wys. 30 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała  projekt kwotą w wysokości 6 tys. zł. W ramach środków zaplanowano zakup komputerów stacjonarnych i kolorową laserową drukarkę, by unowocześnić czytelnie internetowe w Alwerni i Kwaczale.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 r., jego nazwa nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin pisarza.

„Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line”.

6 wrzesień 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2016 r. dotację  w wysokości 13.870 zł.
Program realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe  przeznaczono na zakup literatury pięknej dla dorosłych, książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popularnonaukowych.

 

29 marzec 2016

mgbp logo projekty

MGBP i  Stowarzyszenie Młoda Alwernia realizowały w 2016 r. projekt „Układ Otwarty – Wokół Jednego Utworu” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo publiczno – społeczne, priorytet Promocja literatury i czytelnictwa. Bezpośrednią inspiracją dla projektu był utwór „Takie Coś” z 1946 roku autorstwa dziewiętnastowiecznego poety i rysownika Edwarda Leara. W ramach projektu udało się pozyskać środki w wysokości 30 tys. zł, projekt zdobył najwyższą liczbę punktów i uzyskał 1 miejsce.

23 wrzesień 2015

MGBP w Alwerni wraz ze Stowarzyszeniem „Młoda Alwernia” realizowały od kwietnia do września 2015 r. projekt „Książka na dobry początek”. Był on finansowany ze środków MKiDN i Gminy Alwernia, a jego celem była promocja czytelnictwa. W ramach projektu odbył się cykl spotkań literacko-artystycznych we wszystkich bibliotekach Gminy Alwernia, na które zaproszono dzieci w wieku 7-13 lat, dorosłych oraz tych wszystkich, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach z ciekawymi ludźmi.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację na zakup książek w wysokości 13.460 zł. Program realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

 

30 grudzień 2014


MGBP w Alwerni w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W 2014 r. wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 11 530 zł. Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczono na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci oraz młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” było stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce.

 


08 listopad 2013

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni brała udział w   programie    „ORANGE DLA BIBLIOTEK” realizowanym przez Fundację Orange. Celem programu było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Nasza Biblioteka otrzymała w tym roku dotację w wysokości 6 546,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej oraz 3 filiach w Kwaczale, Regulicach i Porębie Żegoty. Mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci w godzinach otwarcia bibliotek.
Kwoty dotacji przyznane MGBP w Alwerni  wynosiły:
2013 – 6.546,50
2012 – 2.804,29
2011 – 4.256,02
2010 – 2.099,9808 listopad 2013

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  w ramach programu Biblioteki Narodowej realizowała projekt „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W 2013 roku wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 10.720 zł. Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczone zostało na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

 

Wysokość dotacji dla Biblioteki głównej i filii w poszczególnych latach wynosiła:
2013 – 10.720,00
2012 – 10.360,00
2011 –   8.230,00
2010 –   5.890,00
2009 –   6.540,00
2008 – 16.420,00
2007 – 16.420,00
2006 –   8.800,00
2005 – 17.400,00

2004 –   4.500,00


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w 2011 roku” otrzymała dotację w wysokości 8.230,00 zł.


24 styczeń 2012

W 2011 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  brała udział  w programie „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymała dotację w wysokości 4.256,02 zł. Celem programu było wzmocnienie informacyjnej roli bibliotek publicznych i umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb oraz aspiracji poprzez powszechny, darmowy dostęp do największego, najpowszechniejszego źródła informacji jakim jest Internet. Pomysłodawcą programu była Fundacja Orange. Program Akademii Orange prowadzony był na podstawie porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


2 listopad 2011

MGBP w Alwerni zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska wspólnie z Powiatową i Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach jak również Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury w Gołczy. Biblioteką wiodąca była Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki mogły ułatwić mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.  Ponadto te placówki, które do tej pory nie skorzystały z oferty Grupy TP SA „Biblioteki z Internetem TP”, mogły zostać bezpłatnie podłączone do sieci. Program  zaplanowano na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i trwał do roku 2013. Swoim zasięgiem objął ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 placówek. Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te przeznaczone zostały na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szczegółowe informacje o programie i wynikach naboru, a także pełna lista aplikujących bibliotek wraz z otrzymaną punktacją na stronie: www.biblioteki.org. W listopadzie 2011 r. w filiach MGBP zainstalowano sprzęt komputerowy o wartości ponad 20 tys. złotych.

♦♦♦ 

01 wrzesień 2010 

Projekt

 „Modernizacja infrastruktury bibliotek Gminy Alwernia” to nazwa projektu, który otrzymał  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Infrastruktura bibliotek w wysokości 50 000 zł.

Projekt napisany przez bibliotekę uzyskał 6 lokatę wśród bibliotek, które przystąpiły do programu. Otrzymaliśmy jedną z wyższych kwot dofinansowania ze wszystkich placówek, które złożyły projekty.
Celem projektu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
W ramach projektu biblioteka zaplanowała m.in. adaptację pomieszczeń dla  biblioteki w Regulicach (Filia MGBP otrzymała nowy lokal w budynku Ośrodka Zdrowia), wymianę oświetlenia w dziale dla dzieci i młodzieży w MGBP w Alwerni oraz wymianę parapetów w Filii w Kwaczale.

♦♦♦ 

W 2010 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP”, prowadzonego na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
W ramach programu biblioteka złożyła wniosek do Fundacji Orange i otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2.099,98zł. Celem darowizny była edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do Internetu w bibliotece  w roku 2010. Otrzymaną dotację biblioteka przeznaczyła przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu.

 ♦♦♦

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznej w Alwerni od kilku lat otrzymuje dotację ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W 2010 r.  wysokość dotacji dla naszej biblioteki wyniosła 5.800 zł.