Dyrektor MGBP w Alwerni
mgr Elżbieta Jarczyk
tel. 12 283 21 21

Pracownicy MGBP w Alwerni
tel. 12 283 21 21
mgr Małgorzata Jeleń
mgr Aldona Folga – Taborska
mgr Magdalena Świątek-Ryba


Pracownicy filii

Filia MGBP w Grojcu
Barbara Głuszek-Ziajka

Filia MGBP w Kwaczale
tel. 12 282 81 02
mgr Anna Kulawik

Filia MGBP w Okleśnej
tel. 12 282 85 57
mgr Jadwiga Jarząbek

Filia MGBP w Porębie Żegoty
tel. 12 283 30 51
mgr Monika Pycińska

Filia MGBP w Regulicach
tel. 12 283 02 65
mgr Magdalena Świątek-Ryba