W HOŁDZIE NASZYM BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 ROKU

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w naszej gminie realizowany jest projekt pod nazwą „W HOŁDZIE NASZYM BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 ROKU”. Jest to cykl wydarzeń zorganizowany na cześć bohaterów narodowych, pochodzących z Poręby Żegoty: westerplatczyka Zygmunta Zięby oraz funkcjonariusza Państwowej Policji w Łęcznej Kazimierza Paseckiego – obrońców Ojczyzny, uczestników Kampanii Wrześniowej, poległych w czasie pełnienia służby, w imię naszego Narodu. Chcielibyśmy, aby to przedsięwzięcie stało się świadectwem dla wielu pokoleń, kultywującym pamięć o czynach i bohaterach, a także aby wzmocniło poczucie przynależności do lokalnej społeczności, jej historii, tradycji i kultury.

Plakat - W HOŁDZIE NASZYM BOHATEROM WRZEŚNIA