Czytaki w bibliotece


MGBP w Alwerni przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących–Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca z siedzibą w Warszawie.

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała zestaw 2 urządzeń, w skład którego wchodzi Czytak Plus i Czytak NPN3. Oba urządzenia różnią się między sobą poziomem zaawansowania oraz ilością odtwarzanych formatów książek. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła je wypożyczać osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku uzyskają łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie "Larix" od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji na stronie www.stowarzyszenielarix.pl