System komputerowy

System komputerowy


    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni pracuje w systemie komputerowym LIBRA 2000, który jest  programem przeznaczonym do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki.
    LIBRA 2000 jest oprogramowaniem integrującym wszystkie funkcje niezbędne w bibliotece: opracowanie zbiorów, gromadzenie (inwentaryzowanie), udostępnianie (wypożyczanie).
    Komputerowa baza MGBP w Alwerni obejmuje wszystkie wydawnictwa zwarte (literaturę dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukową). Pracę nad komputeryzacją zbiorów rozpoczęto w 1998 roku w programie Mikro CDS/ISIS. W 2005 roku dokonano konwersji danych elektronicznych do programu Libra 2000, w którym biblioteka pracuje obecnie. Rekordy tworzone są z autopsji w oparciu o rekordy m.in. z Przewodnika Bibliograficznego. Równolegle prowadzony jest tradycyjny katalog kartkowy.
    W roku 2006 baza elektroniczna MGBP została umieszczona w Rozproszonym Katalogu Małopolski FIDKAR  M@ŁOPOLSKI http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/teren.html
    W roku 2007 rozpoczęto  we wszystkich pozostałych bibliotekach gminy Alwernia tworzenie baz komputerowych w programie Libra2000