Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MGBP W ALWERNI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek otrzymała w 2017 r. dotację  w wysokości 14.000 zł.
Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

21 marzec 2017 r.

 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni będzie realizować w 2017 r. projekt  KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO, który w ramach programu „Partnerstwo dla książki” otrzymał dofinansowanie z MKiDN  w wysokości 24 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała projekt kwotą 6 tys. zł. Parterami MGBP w Alwerni w realizacji projektu będą: Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Stowarzyszenie Alwernia Plus, Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”, Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty. Celem projektu jest podkreślenie znaczenia biblioteki publicznej jako instytucji zaangażowanej w życie społeczne oraz kulturalne mieszkańców gminy. W ramach  otrzymanych środków MGBP w Alwerni wraz z partnerami zorganizują ponad 20 literackich wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  W blokach tematycznych odbywać się będą m.in warsztaty, spotkania autorskie, poszukiwanie książek w lesie tzw. książkobranie (rodzaj gry miejskiej), II edycja Gminnego Dyktanda, wykłady, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy itp. Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie Święto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej obchodzącej w 2017 roku jubileusz 70. lat powstania.

 21 listopad 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  informuje, że będzie realizować projekt „Biblioteka dla każdego…” złożony w programie Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". 

Program skierowany był  do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Projekt MGBP został oceniony bardzo wysoko /druga pozycja w kraju/ i uzyskał dofinansowanie w wys. 30 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała nasz projekt kwotą w wysokości 6 tys. zł. W ramach środków zaplanowano zakup komputerów stacjonarnych i kolorową laserową drukarkę, by unowocześnić czytelnie internetowe w Alwerni i Kwaczale.
                    

Program "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 r., jego nazwa nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego - ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin pisarza.

"Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line”.

6 wrzesień 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2016 r. dotację  w wysokości 13.870 zł.
Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup literatury pięknej dla dorosłych, książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popularnonaukowych.

 

 

29 marzec 2016

mgbp logo projekty

MGBP i  Stowarzyszenie Młoda Alwernia będą realizować w 2016 r. projekt w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo publiczno- społeczne, priorytet Promocja literatury i czytelnictwa. Udało się pozyskać środki w wysokości 30 tys. zł, projekt zdobył najwyższą liczbę punktów i uzyskał 1 miejsce.

                           

  
23 wrzesień 2015

MGBP w Alwerni wraz ze Stowarzyszeniem „Młoda Alwernia” realizowały od kwietnia do września 2015 r. projekt "Książka na dobry początek". Był on finansowany ze środków MKiDN i Gminy Alwernia, a jego celem była promocja czytelnictwa.
W ramach projektu odbył się cykl spotkań literacko-artystycznych we wszystkich bibliotekach Gminy Alwernia, na które zaproszono dzieci w wieku 7-13 lat, dorosłych oraz tych wszystkich, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach z ciekawymi ludźmi.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację na zakup książek w wysokości 13.460 zł.
Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci
i młodzieży.

 

30 grudzień 2014


MGBP w Alwerni w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W 2014 r. wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 11 530 zł.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczono na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci oraz młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce.


08 listopad 2013

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni po raz kolejny bierze udział w   programie    "ORANGE DLA BIBLIOTEK” realizowanym przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi.
Nasza Biblioteka otrzymała w tym roku dotację w wysokości 6 546,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej oraz 3 filiach w Kwaczale, Regulicach i Porębie Żegoty. Mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci w godzinach otwarcia bibliotek.
Kwoty dotacji przyznane MGBP w Alwerni  wynosiły:
2013 - 6.546,50
2012 - 2.804,29
2011 - 4.256,02
2010 - 2.099,9808 listopad 2013

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  w ramach programu Biblioteki Narodowej realizuje projekt "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". W 2013 roku wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 10.720 zł.
Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczone zostanie na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji dla Biblioteki głównej i filii w poszczególnych latach wynosiła:
2013 – 10.720,00
2012 – 10.360,00
2011 –   8.230,00
2010 –   5.890,00
2009 –   6.540,00
2008 – 16.420,00
2007 – 16.420,00
2006 –   8.800,00
2005 – 17.400,00

2004 –   4.500,00


 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  jak co roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". W  ramach tego Programu biblioteka w 2011 roku otrzymała dotację
w wysokości 8.230,00 zł.


24 styczeń 2012

W 2011 r. Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna w Alwerni  brała udział  w programie „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymała dotację w wysokości 4.256,02 zł. Celem programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych. Ideą programu jest umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez powszechny i darmowy dostęp do największego i chyba najpowszechniejszego źródła informacji jakim jest Internet. Pomysłodawcą programu jest Fundacja Orange. Program Akademii Orange prowadzony jest na podstawie porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


2 listopad 2011

MGBP w Alwerni zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska wspólnie z Powiatową i Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach jak również Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury w Gołczy. Biblioteką wiodąca jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Biblioteki będą mogły otrzymać granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szeregu projektów. Ponadto te placówki, które do tej pory nie skorzystały z oferty Grupy TP SA „Biblioteki z Internetem TP”, będą mogły zostać bezpłatnie podłączone do sieci.
Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 placówek. Budżet Programu to 28 milionów dolarów.
Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Szczegółowe informacje o programie i wynikach naboru, a także pełna lista aplikujących bibliotek wraz z otrzymaną punktacją na stronie: www.biblioteki.org. W listopadzie 2011 r. w filiach MGBP zainstalowano sprzęt komputerowy o wartości ponad
20 tys. złotych
.

♦♦♦ 

01 wrzesień 2010 

Projekt

 „Modernizacja infrastruktury bibliotek Gminy Alwernia” to nazwa projektu, który otrzymał  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Infrastruktura bibliotek w wysokości 50 000 zł.

Projekt napisany przez bibliotekę uzyskał 6 lokatę wśród bibliotek, które przystąpiły do programu. Otrzymaliśmy jedną z wyższych kwot dofinansowania ze wszystkich placówek, które złożyły projekty.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
W ramach projektu biblioteka planuje m.in. adaptację pomieszczeń dla  biblioteki w Regulicach (Filia MGBP otrzymała nowy lokal w budynku Ośrodka Zdrowia), wymianę oświetlenia w dziale dla dzieci i młodzieży w MGBP w Alwerni i wymianę parapetów w Filii w Kwaczale.

 

♦♦♦ 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP”, prowadzonego na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
W ramach programu biblioteka złożyła wniosek do Fundacji Orange i otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2.099,98zł.
Celem darowizny jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do Internetu w bibliotece  w roku 2010.
Otrzymaną dotację biblioteka planuje przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu.

 ♦♦♦

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznej w Alwerni od kilku lat otrzymuje dotację ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W 2010 r.  wysokość dotacji dla naszej biblioteki wynosi 5.800 zł.