Historia

Historia

Najważniejsze daty z historii bibliotek gminy Alwernia

1869 
Józef Patelski ufundował bibliotekę, przeznaczoną dla mieszkańców
Kwaczały,  Rozkochowa i Źródeł
1947 
Powstała Biblioteka Publiczna w Alwerni. Kierowniczką biblioteki zostaje
jej założycielka, Pani Janina Rogalska
1948 
Biblioteka im. Józefa Patelskiego w Kwaczale została formalnie
zarejestrowana w Okręgowym Inspektoracie Szkolnym w Chrzanowie
jako czynnie działająca biblioteka publiczna
1954 
Powstają biblioteki gromadzkie w Okleśnej, Regulicach i Porębie Żegoty
1974 
Powstaje filia GBP w Grojcu
1975 
Po reformie administracyjnej biblioteka w Alwerni staje się Gminną
Biblioteką Publiczną, której podlegają filie w Kwaczale, Okleśnej,
Regulicach, Grojcu i Porębie Żegoty
1983 
Biblioteka otrzymuje nowy lokal w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2
1989 
Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Urzędu Gminy,
ul. Gęsikowskiego 7
1990 
Biblioteka staje się instytucją samorządową
1993 
Alwernia otrzymuje prawa miejskie
1994 
Biblioteka w Alwerni zmienia nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
1997 
50 - lecie MGBP w Alwerni
2001 
Wydanie książki Piotra Lechowskiego pt. "Biblioteka Publiczna
im. Józefa Patelskiego w Kwaczale"

2005
MGBP w Alwerni zakupiła program biblioteczny Libra 2000, który pozwoli w pełni
zautomatyzować usługi biblioteczne
2007 
60-lecie powstania Biblioteki Publicznej w Alwerni
2007 Wydanie książki "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni : 1947-1997 : zarys dziejów"
2008 MGBP w Alwerni w pełni zautomatyzowała usługi biblioteczne
2009 Jubileusz 140-lecia Filii MGBP im. Józefa Patelskiego w Kwaczale